Εκπαιδευτική Ενότητα 4 Πρώτες βοήθειες

Last updated: 20 Ιουνίου, 2023

Αποποίηση ευθύνης

  • Το περιεχόμενο του MUC – Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την υγεία, όπως το κείμενο, τα γραφικά, οι εικόνες και άλλο υλικό είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Το περιεχόμενο ΔΕΝ υποκαθιστά επίσημες ιατρικές συμβουλές, διαγνώσεις ή θεραπείες. Ζητήστε τη συμβουλή του/της γιατρού σας για τυχόν ανησυχίες που έχετε για την υγεία σας.
  • Πιο συγκεκριμένα, οι πληροφορίες σχετικά με τις Πρώτες Βοήθειες που περιλαμβάνονται σε αυτήν την Εκπαιδευτική Ενότητα, παρέχονται μόνο ως γενικές πληροφορίες και ΔΕΝ πρέπει να αντιμετωπίζονται ως υποκατάστατο ιατρικών συμβουλών ή ως υποκατάστατο της επίσημης εκπαίδευσης στις Πρώτες Βοήθειες. Εάν επιθυμείτε να εκπαιδευτείτε επίσημα στην παροχή Πρώτων Βοηθειών, παρακαλούμε απευθυνθείτε στους σχετικούς εξουσιοδοτημένους φορείς στη χώρα σας.

Μαθησιακοί Στόχοι

  • Δεδομένου ότι τα ατυχήματα στον χώρο εργασίας συμβαίνουν συχνά στους εργαζόμενους στην καθαριότητα των Δήμων, η δυνατότητα παροχής βασικής φροντίδας στον εαυτό σας ή σε κάποιον άλλο μπορεί να αποτρέψει την επιδείνωση μιας κατάστασης.
  • Σε αυτήν την Εκπαιδευτική Ενότητα θα δούμε επίσης τι σημαίνει ο όρος «πρώτες βοήθειες» και ποιες είναι οι αντίστοιχες αρχές και πρακτικές που θα πρέπει να γνωρίζουμε.
  • Θα εξετάσουμε πώς θα πρέπει να αντιδρούμε βήμα προς βήμα σε διαφορετικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Με την ολοκλήρωση αυτής της εκπαιδευτικής ενότητας, θα πρέπει να είστε σε θέση:

  • Να αναγνωρίζετε τις βασικές πρακτικές πρώτων βοηθειών
  • Να γνωρίζετε τους βασικούς κανόνες και τις προτεραιότητες στην παροχή πρώτων βοηθειών
  • Να γνωρίζετε τι είναι η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) 
  • Να ενημερωθείτε σχετικά με το πώς να ενεργήσετε εάν ένας συνάδελφός σας λιποθυμήσει, αιμορραγήσει ή έχει ένα κάταγμα οστού.
Enrolled