Εκπαιδευτική Ενότητα 6 Ζητήματα Ευαισθητοποίησης και Επικοινωνίας

Last updated: 7 Ιουλίου, 2023

Μαθησιακοί Στόχοι

Καλώς ήρθατε στην Εκπαιδευτική Ενότητα 6:

Αυτή η εκπαιδευτική ενότητα προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις και πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη της ευαισθητοποίησης και της επικοινωνίας, ώστε οι χρήστες να μπορούν να αναγνωρίζουν καλύτερα τους κινδύνους, να ασκούν φροντίδα, και να αναζητούν την κατάλληλη βοήθεια για τον εαυτό τους ή για άλλους ανθρώπους. 

Η επίγνωση των κινδύνων που σχετίζονται με την εργασία είναι ιδιαίτερα σημαντική σε αυτό το πλαίσιο. Οι αναγνώστες θα πρέπει να είναι σε θέση να ακούνε και να ανταποκρίνονται καλύτερα στον εαυτό τους και στα άλλα άτομα, να εντοπίζουν ευκολότερα τα προβλήματα, να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τα θέματα υγείας και ασφάλειας, και να αντιδρούν κατάλληλα.

Εξετάζονται σημαντικές βασικές πτυχές της υγείας και της ασφάλειας στον εργασιακό χώρο, και οι γνώσεις εδραιώνονται μέσω διαφόρων ασκήσεων στο πλαίσιο αυτής της εκπαιδευτικής ενότητας. Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν συνδέσμους για να εξερευνήσουν περισσότερο το θέμα με μεγαλύτερη λεπτομέρεια.

Παρέχονται ασκήσεις σε όλα τα κεφάλαια για να σας βοηθήσουν να ενισχύσετε την αυτοφροντίδα σας, και να αντιδράσετε προληπτικά ή υποστηρικτικά σε αναδυόμενες καταστάσεις που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι εργαζόμενοι και σε παράγοντες κινδύνου.

Ο κατάλογος των πιθανών κινδύνων που περιλαμβάνονται σε αυτή την ενότητα δεν είναι εξαντλητικός. Παρέχουμε έναν οδηγό και ευαισθητοποίηση σε ορισμένα από τα πιο συνηθισμένα ζητήματα που μπορεί να συνεπάγεται αυτό το είδος εργασίας.

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων
Enrolled