Αποποίηση ευθύνης για δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Υπήρχε ελεύθερη πρόσβαση σε όλο το οπτικοακουστικό υλικό από δωρεάν διαδικτυακές πλατφόρμες αποθηκευμένων εικόνων ή/και από το YouTube και εφαρμόζονται νόμοι θεμιτής χρήσης χωρίς πρόθεση παραβίασης οποιουδήποτε δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας. Εάν θεωρείτε ότι υπήρξε παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στον ιστότοπο https://muc-trainingforhealth.eu/ για να επιλύσουμε το ζήτημα.