Υποενότητα 1 Πώς επικοινωνώ στον εργασιακό χώρο;

Στόχοι

  • Ενημέρωση
  • Παρουσίαση μεθόδων διαχείρισης
  • Παραδείγματα καλής επικοινωνίας
  • Στοιχεία της αποτελεσματικής επικοινωνίας
  • Επίγνωση για το τι μπορεί να γίνει σε θεσμική κλίμακα

Πρώτα όμως … κάτι που πρέπει να θυμόμαστε …

  • Ας εξετάσουμε πώς φανταζόμαστε έναν/μία καλό/η συνάδελφο

Προβληματισμός:

Κατά την άποψη σας, πώς πρέπει να είναι ένας/μία καλός/η συνάδελφος;