Υποενότητα 1 Τι είναι η ψυχική υγεία, και γιατί είναι σημαντική η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

Στόχοι

  • Ενημέρωση για την ψυχική υγεία
  • Παρουσίαση μεθόδων αντιμετώπισης
  • Παρουσίαση του έργου που έχει γίνει μέχρι στιγμής για αυτό το θέμα
  • Σκέψεις για το τι άλλο μπορεί να γίνει για αυτό το θέμα
  • Σκέψεις για το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε