Υποενότητα 2 Πώς είναι η καλή ηγεσία;

Μαθησιακοί Στόχοι:

  • Έχετε αποκτήσει επικοινωνιακές δεξιότητες στον εργασιακό χώρο.
  • Έχετε αποκτήσει δεξιότητες διαπραγμάτευσης.
  • Με βάση αυτές τις γνώσεις, πώς πρέπει να είναι ένας καλός ηγέτης;
  • Πώς μπορούμε να γίνουμε ηγέτες στον εργασιακό μας χώρο χωρίς να μπλεκόμαστε στα πόδια των άλλων;