Υποενότητα 3 Σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ για θέματα υγείας και ασφάλειας στον εργασιακό χώρο;

Μαθησιακοί Στόχοι

  • Σε αυτή την Ενότητα, θα μάθουμε πώς να εντοπίζουμε τις περιοχές που προκαλούν ανησυχία. Στη συνέχεια, θα εντοπίσουμε τα επόμενα βήματα. Τι θα κάνουμε; Ανάλογα με τη χώρα στην οποία βρίσκεστε, υπάρχουν διαφορετικές κατευθυντήριες γραμμές και βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε.
  • Να θυμάστε ό,τι αυτός δεν είναι ένας εξαντλητικός κατάλογος, απλώς παρέχουμε κάποιες γενικές κατευθυντήριες γραμμές, ώστε να έχετε κάποιες αρχές που μπορείτε να ακολουθήσετε.