Μάθημα 1 Εισαγωγή στις Πρακτικές Ατομικής Υγιεινής

 • Δεδομένου ότι είναι αδύνατος ο πλήρης έλεγχος των κινδύνων κατά τη συλλογή απορριμμάτων, παραμένει ζωτικής σημασίας η ελαχιστοποίηση του κινδύνου έκθεσης, ακολουθώντας τους κανόνες προσωπικής υγιεινής.
 • Σε αυτή την υποενότητα θα συζητήσουμε τους κινδύνους που υπάρχουν για εμάς και τους άλλους όταν δεν εφαρμόζονται οι σωστές πρακτικές υγιεινής.
 • Θα δούμε, επίσης, τι σημαίνει προσωπική υγιεινή και ποιες είναι οι αντίστοιχες αρχές και πρακτικές που πρέπει να θυμόμαστε και να ακολουθούμε.
 • Κατανοήσετε ποιες είναι οι πρακτικές προσωπικής υγιεινής
 • Κατανοήσετε τη σημασία της τήρησης των κανόνων προσωπικής υγιεινής για την πρόληψη ασθενειών
 • Εξοικειωθείτε με τις βασικές αρχές και τις πρακτικές προσωπικής υγιεινής
 • Ενημερωθείτε για τον επαρκή καθαρισμό των χεριών και του σώματος
 • Είναι αδύνατη η επίτευξη του πλήρη ελέγχου των ρύπων στον χώρο εργασίας καθώς και των φυσικών κινδύνων κατά τη συλλογή των απορριμμάτων.
 • Ωστόσο, υπάρχουν τομείς όπου στοχευμένες παρεμβάσεις μπορούν να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο έκθεσης. Ένας από αυτούς περιλαμβάνει τις πρακτικές προσωπικής υγιεινής.
 • Οι σωστές πρακτικές υγιεινής είναι απαραίτητες γιατί μπορούν να σας προστατεύσουν από το να κολλήσετε ή να μεταδώσετε μικρόβια και μολυσματικές ασθένειες.
 • μέσω της επαφής με μολυσμένα αντικείμενα
 • χειρισμό βρώμικου / μολυσμένου εξοπλισμού
 • αγγίζοντας άλλους ανθρώπους
 • Διάρροια, ιδιαίτερα γαστρεντερίτιδα
 • Λοιμώξεις του αναπνευστικού, π.χ. γρίπη, κοινά κρυολογήματα
 • Δερματικές λοιμώξεις που προκαλούνται από σταφυλόκοκκο
 • Λοιμώξεις που σχετίζονται με παράσιτα, όπως οξυουρίαση
 • Οφθαλμικές λοιμώξεις
 • Κνησμό
 • COVID-19 και άλλες μολυσματικές ασθένειες

Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να εκπαιδευτείτε κατάλληλα στις πρακτικές προσωπικής υγιεινής και να τις ακολουθείτε πάντα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εργασία σας.