Μάθημα 1 Εισαγωγή

  • Πρώτες βοήθειες είναι η φροντίδα που προσφέρεται σε κάποιον που έχει τραυματιστεί ή έχει χάσει τις αισθήσεις του, πριν φτάσει η ιατρική βοήθεια για τη θεραπεία του/της.
  • Οι Πρώτες Βοήθειες στοχεύουν:
    • Στην υποστήριξη ενός ατόμου σωματικά και ψυχολογικά.
    • Στην φροντίδα ενός ατόμου ώστε να αποτραπεί η επιδείνωση της κατάστασής του.
    • Στο να σωθεί μια ζωή ή αποτραπεί ο θάνατος ενός ατόμου.

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε τα βασικά σχετικά με την παροχή πρώτων βοηθειών, ώστε να μπορείτε να παρέχετε βοήθεια σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.