Μάθημα 1 Εισαγωγή

  • Η έκθεση σε παράγοντες επαγγελματικού κινδύνου ενδέχεται προφανώς να αποτελέσει απειλή για την υγεία σας. Η απειλή ότι μπορεί να παραμείνει μόνο κάποιο επίπεδο κινδύνου απόκτησης προβλήματος υγείας, ή σε δυσμενείς συνθήκες, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα πραγματική και ορατή βλάβη στον οργανισμό σας.
  • Υπάρχει πιθανότατα μια κοινή παρανόηση όπου τα ατυχήματα και οι τραυματισμοί γίνονται κατανοητά με παρόμοιο τρόπο και θεωρούνται από τον κόσμο το ίδιο πράγμα. Ωστόσο υπάρχει διαφορά μεταξύ αυτών των δύο όρων. Στο επόμενο θέμα στην παρούσα υποενότητα θα βρείτε ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να γίνονται αυτά κατανοητά.
  • Επιπλέον, θα μάθετε μερικά πράγματα για τις επαγγελματικές ασθένειες από τις οποίες ενδέχεται να πάσχετε ως αποτέλεσμα της εργασίας σας ως καθαριστής ενώ εκτίθεστε σε συγκεκριμένους παράγοντες κινδύνου.

Σκεφτείτε το:

Έχετε ακούσει πριν από αυτό το μάθημα για τις επαγγελματικές ασθένειες και τα εργατικά ατυχήματα; Αφιερώστε μια στιγμή και σκεφτείτε για λίγο πού μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες για αυτά. Θα μπορούσε να είναι Εθνική νομοθεσία; Επίσημα στατιστικά;

 Ξέρετε πού να αναζητήσετε επίσημα στατιστικά στοιχεία;