Μάθημα 1 Εισαγωγή

  • Στην παρούσα Υποενότητα θα μάθετε περισσότερα για μία από τις μεθόδους ελαχιστοποίησης επαγγελματικών κινδύνων.
  • Θα μάθετε για τη χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) στην εργασία σας.
  • Η μέθοδος αυτή είναι εκείνη της οποίας η επιτυχία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη δέσμευσή σας για σωστή χρήση ΜΑΠ.