Μάθημα 1 Εισαγωγή

  • Πιστεύετε ότι έχετε έναν υγιεινό τρόπο ζωής;
  • Έχετε σκεφτεί ποτέ ότι αν γνωρίζατε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς οι ενέργειές σας μπορούν να επηρεάσουν την υγεία σας, θα αλλάζατε ενεργά τον τρόπο ζωής σας;
  • Βρίσκεστε μερικές φορές μπερδεμένοι σχετικά με το ποιες πληροφορίες μπορείτε να εμπιστευθείτε;
  • Πιστεύετε ότι με την εξαντλητική καθημερινότητά σας δεν μπορείτε να αλλάξετε ούτε μια από τις ανθυγιεινές συνήθειές σας;

Όλα αυτά τα ερωτήματα αφορούν τον αλφαβητισμό υγείας. Σε αυτό το μάθημα, θα είστε σε θέση να κατανοήσετε τι είναι ο αλφαβητισμός υγείας και πώς μπορεί να σας βοηθήσει να αλλάξετε τις συνήθειές σας.