Μάθημα 1 Εισαγωγή

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), Υγεία είναι:

«μια κατάσταση πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι απλώς η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας»

Η σωματική υγεία (ικανότητα να διατηρεί κανείς την υγεία του ή να ανακάμπτει ύστερα από ασθένεια) είναι το κύριο σημείο εστίασης αυτής της υποενότητας.

  • Οι ασθένειες μπορούν να επηρεάσουν, αλλάξουν ή ακόμα και διαταράξουν ορισμένες από τις σωματικές σας λειτουργίες, ακόμα και μετά την ανάρρωση.
  • Οι ασθένειες μπορούν ακόμη να επηρεάσουν την ψυχική και κοινωνική σας ευημερία.

Οι ασθένειες μπορούν να ταξινομηθούν ανάλογα με τον τρόπο που μπορεί κάποιος να νοσήσει

Μεταδοτικές ασθένειες

  • Αυτός που νοσεί, μπορεί να μεταδώσει την ασθένεια σε κάποιον άλλο
  • Προκαλούνται από παθογόνους μικροοργανισμούς

Μη-Μεταδοτικές ασθένειες

  • Δεν μεταδίδονται
  • Προκαλούνται από το περιβάλλον, από συμπεριφορές ή είναι κληρονομικές