Μάθημα 1 Εισαγωγή

  • Η ζωή του ανθρώπου είναι μόνιμα συνδεδεμένη με την αντιμετώπιση διαφορετικών καταστάσεων, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν με ορισμένο τρόπο την υγεία του.
  • Η επιρροή αυτή μπορεί να είναι είτε θετική, είτε ουδέτερη, είτε αρνητική.
  • Αυτό ισχύει από την αρχή μέχρι το τέλος της ύπαρξής του, στην καθημερινή ζωή, στον ελεύθερο χρόνο, στο σχολείο και στην εργασία.
  • Η εργασία είναι ο τομέας της ζωής που θα εστιάσουμε σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
  • Η διατήρηση ενός ενεργού επαγγελματικού βίου και η οικονομικά ενεργή δραστηριότητα αποφέρει συγκεκριμένα οφέλη (π.χ. στην οικονομία του νοικοκυριού, επιτρέπει την εκπλήρωση φιλοδοξιών και στόχων, έχει θετική επιρροή στην ψυχική υγεία), από την άλλη όμως, συνδέεται αναπόφευκτα με κάποιο επίπεδο απειλής κατά της υγείας.
  • Στην παρούσα υποενότητα θα συζητήσουμε τι είναι η απειλή κατά της υγείας και τι ο επαγγελματικός κίνδυνος και πώς μπορείτε να τα εντοπίσετε.