Μάθημα 1 Ορισμοί

Τι είναι η Ψυχική Υγεία;

  • Ψυχική Υγεία: Η ψυχική υγεία είναι «μία κατάσταση ευημερίας στην οποία το άτομο συνειδητοποιεί τις ικανότητες του, μπορεί να αντιμετωπίσει τις καθημερινές πιέσεις της ζωής, μπορεί να εργαστεί παραγωγικά, και είναι σε θέση να συνεισφέρει στην κοινότητα του» – Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
  • Το να είναι ένα άτομο ψυχικά υγιές δεν σημαίνει απαραίτητα ό,τι αισθάνεται ευτυχισμένο όλη την ώρα ή ό,τι είναι απόλυτα ικανοποιημένο με τη ζωή του.
  • Είναι επίσης σημαντικό να επισημάνουμε ό,τι η ψυχική υγεία είναι κάτι πολύ περισσότερο από την απουσία ψυχικής ασθένειας.
  • Η απόδοση ενός ατόμου και η ψυχική υγεία συμβαδίζουν.
  • Αναμφίβολα, όταν παραμελούμε την ψυχική μας υγεία τότε επηρεάζονται όλες οι πτυχές της ζωής μας, καθώς και η εργασία.
  • Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ψυχική υγεία θα πρέπει να αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για όλους τους εργοδότες παντού.