Μάθημα 10 Προστασία κάτω άκρων και άκρου ποδός

 • Υπάρχουν ορισμένα περιβάλλοντα εργασίας όπου είναι απαραίτητη η χρήση μέσων προστασίας για τα πόδια σας. Ορισμένα παραδείγματα περιλαμβάνουν π.χ. πυροσβέστες ή εργαζομένους που χρησιμοποιούν αλυσοπρίονα.
 • Γενικά, τα προστατευτικά υποδήματα είναι σχεδιασμένα για να προλαμβάνουν τραυματισμούς που προκύπτουν από:
  • επαφή με αντικείμενα που πέφτουν, κυλούν ή κόβουν,
  • διείσδυση μέσω της σόλας ή του επάνω μέρους του υποδήματος (πάτημα σε αιχμηρά και κοφτερά στοιχεία),
  • αντιστατικές και ηλεκτρικές πηγές κινδύνων,
  • επαφή με χημικές ουσίες και βιολογικούς παράγοντες κινδύνου,
  • έκθεση σε υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία,
  • υγρές και ολισθηρές επιφάνειες.
 • Η κατασκευή υποδημάτων διακρίνεται σε διαφορετικές κατηγορίες:
  • Υποδήματα ασφαλείας
  • Προστατευτικά υποδήματα
  • Επαγγελματικά υποδήματα
  • Υποδήματα ειδικής εφαρμογής
 • Διαφέρουν στο επίπεδο προστασίας που παρέχουν στα πόδια των εργαζομένων.

Σκεφτείτε το:

Ποια είναι η προστασία των κάτω άκρων σας και του άκρου ποδός;

Ποιους κινδύνους και πηγές κινδύνου βοηθά να μειώσουμε;