Μάθημα 2 Βιολογικοί παράγοντες

 • Η έκθεση σε βιολογικούς παράγοντες κινδύνου αναφέρεται σε βιολογικές πηγές κινδύνου (που σχετίζονται συχνά με βιολογικό κίνδυνο). Κατά κοινή αντίληψη, φαίνεται ότι είναι η πιο αναγνωρισμένη κατηγορία παραγόντων κινδύνου, στην οποία δίνεται έμφαση συχνά από διάφορες ταινίες ή μυθιστορήματα.
 • Ωστόσο, είναι απαραίτητο να τονίσουμε πως, παρόλο που οι φανταστικές ιστορίες έχουν σχεδιαστεί να παρέχουν διασκέδαση, υπάρχει ένας σοβαρός και πραγματικός κίνδυνος που σχετίζεται με αυτό το είδος παραγόντων κινδύνου.
 • Μια βιολογική πηγή κινδύνου είναι μια βιολογική ουσία που δημιουργεί απειλή για την υγεία ενός ζωντανού οργανισμού.
 • Αυτή η βιολογική ουσία μπορεί να είναι ένας μικροοργανισμός (βακτήρια, παράσιτα, μούχλα ή μύκητες), ιός ή τοξίνη.
 • Μπορούν να εισπνευστούν, να ληφθούν με την τροφή ή να έρθουν σε επαφή με το δέρμα.

Εικ. 2. Σήμα βιολογικού κινδύνου (διάφορα σχέδια)
Πηγή: Ελευθέρας χρήσεως

 • Μπορεί να βρεθεί σε περιέκτες με επικίνδυνα βιολογικά υλικά, όπως δείγματα ιών ή ιατρικά απόβλητα (π.χ. χρησιμοποιημένες σύριγγες ή υποδερμικές βελόνες).
 • Στην εργασία σας ως καθαριστές ενδέχεται να συναντήσετε περιέκτες ή σακούλες με σχετική ετικέτα, που πρέπει να εγείρουν την προσοχή σας και να υποβληθούν σε επεξεργασία με ειδική μέριμνα και τήρηση των προτύπων.
 • Εντούτοις, υπάρχουν βιολογικοί παράγοντες κινδύνου στους οποίους μπορείτε να εκτεθείτε εν αγνοία σας.
 • Μεταξύ των καθαριστών έχει αναγνωριστεί η έκθεση σε μύκητες, κάτι που μπορεί να προκαλέσει, λόγω μυκητιακών αντιγόνων που εισπνέονται με τη σκόνη, αντιδράσεις υπερευαισθησίας, που συνήθως περιλαμβάνουν πνευμονίτιδα με συμπτώματα άσθματος.
 • Άλλο παράδειγμα αποτελεί η έκθεση σε μούχλα που ενδέχεται να συνδέεται με αλλεργικές δερματικές παθήσεις. Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, κατά το άδειασμα συσκευών συλλογής σκόνης.
 • Ενδέχεται, επίσης, να εκτεθείτε σε βιολογικούς παράγοντες κινδύνου μέσω της επαφής με περιττώματα τρωκτικών ή διάφορα επιβλαβή ζώα που μπορεί να μεταφέρουν ασθένειες.
 • Οι οδηγοί των απορριμματοφόρων ενδέχεται να βρίσκονται σε κίνδυνο έκθεσης σε επικίνδυνα φορτία.
 • μολυσματικούς παράγοντες (βακτήρια, ιούς, πρωτόζωα, έλμινθες και μύκητες) που υπάρχουν σε ακατέργαστα οικιακά λύματα (κυρίως ανθρώπινης προέλευσης) και απόβλητα γεωργικής προέλευσης
 • επαφή με τις τοξίνες που απελευθερώνονται από τους μολυσματικούς παράγοντες
 • έντομα ή τρωκτικά που πολλαπλασιάζονται σε κλίνες ξήρανσης ιλύος.

Εικ. 3. Παραδείγματα βιολογικών παραγόντων κινδύνου και οι πιθανές επιπτώσεις τους
Πηγές: Ιός – Ελευθέρας χρήσεως, γραφικά από CDC/ Alissa Eckert, MSMI· Dan Higgins, MAMS·
Βακτήρια – Ελευθέρας χρήσεως, γραφικά από CDC/ Evangeline Sowers, Janice Haney Carr· Μύκητες – Ελευθέρας χρήσεως, γραφικά από CDC/ Δρ. Hilliard F. Hardin