Μάθημα 2 Λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία

Λίστα ελέγχου για τη διερεύνηση προβλημάτων

 • Όσο περισσότερο διερευνάται ένα πρόβλημα, τόσο πιο εύκολα θα βρεθούν λύσεις. Μία λίστα ελέγχου μπορεί να καθοδηγήσει τους/τις εργαζόμενους/ες κατά τη διερεύνηση ενός προβλήματος ακολουθώντας την προσέγγιση που ακολουθεί:
 • Ενεργητική Ακρόαση
 • Πρόβλεψη εμποδίων στην εφαρμογή
 • Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων
 • Ανταλλαγή ιδεών για εύρεση λύσεων
 • Συνεργασία
 • Αξιολόγηση εναλλακτικών στρατηγικών για μείωση του άγχους
 • Συμβιβασμός
 • Ευελιξία για δοκιμή καινούργιων προσεγγίσεων
 • Εστιάζουμε στη λύση, όχι στο πρόβλημα
 • Απλοποιούμε την κατάσταση
 • Δημιουργία λίστας με όσο το δυνατόν περισσότερες λύσεις
 • Σκεφτόμαστε δημιουργικά. Προσπάθεια αλλαγής της προσέγγισης για να δούμε τα πράγματα με διαφορετική οπτική.
 • Ζητάμε βοήθεια, όταν χρειάζεται
 • Ζητάμε τις σκέψεις και απόψεις ενός άλλου ατόμου (ψυχολογική απόσταση)
 • Βασιζόμαστε στις εμπειρίες και τις ιδέες των άλλων όταν βιώνουμε ένταση ενώ προσπαθούμε να λύσουμε ένα πρόβλημα
 • Χρήση νοητικής χαρτογράφησης για την οπτικοποίηση του προβλήματος

Προβληματισμός:

 • Διανύετε μία πραγματικά πολυάσχολη περίοδο στη δουλειά. Αυτό προκαλεί πολλή επιπλέον δουλειά, άγχος, και συγκρούσεις μεταξύ των συναδέλφων, και γενικά, μία δυσάρεστη κατάσταση. Με βάση όσα μάθατε μέχρι τώρα, πώς θα πρέπει να προχωρήσει ένα άτομο για να διευκολύνει την κατάσταση; Θα αλλάξει η προσέγγιση εάν το άτομο αυτό είναι προϊστάμενος ή δημοτικός αστικός καθαριστής (MUC);