Μάθημα 2 Ορισμοί

  • Σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Εργασίας (ΔΟΕ), που είναι ο οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών που θέτει τους κανόνες εργασίας, εργατικό ατύχημα είναι «ένα αναπάντεχο και απρόβλεπτο συμβάν, συμπεριλαμβανομένων των πράξεων βίας, που προκύπτει από ή συνδέεται με την εργασία, που έχει ως αποτέλεσμα ένας ή περισσότεροι εργαζόμενοι να υποστούν σωματική βλάβη, ασθένεια ή θάνατο» και επαγγελματικός τραυματισμός είναι «οποιαδήποτε σωματική βλάβη, ασθένεια ή θάνατος που προκύπτει από εργατικό ατύχημα». Ο επαγγελματικός τραυματισμός μπορεί να είναι θανατηφόρος (προκαλεί το θάνατο του εργαζομένου) ή μη θανατηφόρος (έχει ως αποτέλεσμα τον απουσιασμό και την απώλεια ημερών εργασίας).
  • Υπάρχει ένας άλλος όρος που περιγράφει ένα διαφορετικό είδος επιπτώσεων στην υγεία που σχετίζονται με την έκθεση κατά την εργασία, που είναι οι «επαγγελματικές ασθένειες» οι οποίες περιγράφονται από τον ΔΟΕ ως «ασθένεια από την οποία προσβάλλεται κάποιος ως αποτέλεσμα έκθεσης για κάποιο χρονικό διάστημα σε παράγοντες κινδύνου που προκύπτουν από την εργασιακή δραστηριότητα».
  • Εδώ είναι ένα καλό σημείο να επισημάνουμε ότι οι διαφορετικές χώρες χρησιμοποιούν δικούς τους ορισμούς για τις επαγγελματικές ασθένειες, που συνήθως σχετίζονται με κάποιο είδος αντισταθμιστικού μηχανισμού ή κοινωνικής υποστήριξης.
  • Επομένως, ο αναφερόμενος ορισμός της ΔΟΕ παρέχεται για να σας δώσει μια γενική άποψη για τον όρο αυτόν.
  • Ενδέχεται να συναντήσετε επίσης τον όρο «ασθένεια που σχετίζεται με την εργασία», που, για τους σκοπούς της παρούσας κατάρτισης, μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει παρόμοιο νόημα με τις επαγγελματικές ασθένειες. Η σημαντικότερη διαφορά έγκειται σε αυτούς τους αντισταθμιστικούς μηχανισμούς και τη νομοθετική προσέγγιση στον ορισμό της κατάστασης υγείας.