Μάθημα 2 Παράγοντες Κινδύνου

Τι μπορεί να επηρεάσει την ψυχική μας υγεία και ευημερία;

  • Η ψυχική υγεία δεν είναι άσπρο-μαύρο
  • Υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που την επηρεάζουν
  • Η γνώση αυτών των παραγόντων μπορεί να μας βοηθήσει να προσανατολίσουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα πράγματα

Πηγή: Public Health England, (2016),” Mental health of children and young people in England”

Παράγοντες Κινδύνου
Παιδί•Γενετικές επιρροές •Χαμηλό IQ και μαθησιακές δυσκολίες •Αναπτυξιακή καθυστέρηση •Επικοινωνιακές δυσκολίες •Δύσκολη ιδιοσυγκρασία •Σωματική ασθένεια •Ακαδημαϊκή αποτυχία •Χαμηλή αυτοεκτίμηση
Οικογένεια•Δυσαρμονία ή χωρισμός •Ασυνεπές στυλ πειθαρχίας •Γονείς με ψυχική ασθένεια ή κατάχρηση ουσιών ή αλκοολισμός •Παραμέληση ή/και σωματική, σεξουαλική, συναισθηματική κακοποίηση •Γονική εγκληματικότητα •Θάνατος και απώλεια
Σχολείο•Εκφοβισμός •Διακρίσεις •Έλλειψη θετικών φιλικών σχέσεων •Κακές επιρροές των συνομηλίκων •Πίεση των συνομηλίκων •Κακή σχέση μεταξύ μαθητή/μαθήτριας και εκπαιδευτικού
Κοινότητα•Κοινωνικοοικονομικά μειονεκτήματα •Έλλειψη στέγης, το να είναι ένα άτομο άστεγο •Καταστροφές, ατυχήματα, πόλεμος, ή άλλα συντριπτικά γεγονότα •Διακρίσεις •Διάφορα άλλα σημαντικά γεγονότα της ζωής •Έλλειψη πρόσβασης σε υπηρεσίες υποστήριξης
Προστατευτικοί Παράγοντες
Παιδί•Σχέσεις που προσφέρουν ασφάλεια •Καλές επικοινωνιακές δεξιότητες •Έλεγχος •Θετική στάση •Εμπειρίες επιτυχίας και επιτευγμάτων •Ικανότητα προβληματισμού
Οικογένεια•Αρμονία και σταθερότητα •Υποστηρικτική γονική μέριμνα •Ισχυρές οικογενειακές αξίες •Στοργή •Ξεκάθαρη, συνεπής πειθαρχία •Προώθηση της εκπαίδευσης
Σχολείο•Θετικό σχολικό κλίμα που ενισχύει την αίσθηση ένταξης και τη σύνδεση •Ξεκάθαρες πολιτικές για τη σωστή συμπεριφορά και την καταπολέμηση του εκφοβισμού •Πολιτική ανοικτών θυρών για να μπορούν τα παιδιά να αναφέρουν τα προβλήματα τους •Προσέγγιση από όλο το σχολείο για την προώθηση της καλής ψυχικής υγείας
Κοινότητα•Ευρύτερο υποστηρικτικό δίκτυο •Καλή στέγαση •Υψηλό βιοτικό επίπεδο •Ευκαιρίες για αξιόλογους κοινωνικούς ρόλους •Ποικιλία αθλητικών δραστηριοτήτων/δραστηριοτήτων αναψυχής
  • Η γενική υγεία ενός ατόμου δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς την ψυχική υγεία.

Υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ό,τι η ταλαιπωρημένη ψυχική υγεία και το άγχος μπορούν να προκαλέσουν την αύξηση ενός συνόλου σωματικών ασθενειών. Σε αυτές περιλαμβάνονται η στεφανιαία καρδιακή νόσος, τα εγκεφαλικά επεισόδια, και ο διαβήτης. Αυτό μπορεί να συμβεί άμεσα μέσω της ψυχικής δυσφορίας που επηρεάζει τη φυσιολογική ευπάθεια, αλλά και έμμεσα μέσω της αύξησης της εξάρτησης από αρνητικούς παράγοντες του τρόπου ζωής, όπως το κάπνισμα και η κατανάλωση αλκοόλ. Αυτά είναι τεράστια κοινωνικά και εργασιακά ζητήματα, και υπάρχει επιτακτική ανάγκη να δράσουμε τώρα. – ENWHP European Network For Workplace Health Promotion