Μάθημα 2 Στοιχεία καλής συνεργασίας

Τι λαμβάνει υπόψη του ο υπεύθυνος λήψης αποφάσεων;

Η αποτελεσματική και αποδοτική λήψη αποφάσεων αποτελεί τον πυρήνα της επιτυχίας για τους ηγέτες, τους επιχειρηματίες, και τους φορείς επιρροής.

Η διαδικασία λήψης αποφάσεων μπορεί να είναι πολύπλοκη και να επηρεάζεται από πολλούς διαφορετικούς παράγοντες, όπως η προσωπικότητα, οι αξίες, και οι κοινωνικές προσδοκίες.

Επομένως, εκτός από το να μάθουν πώς να ακολουθούν τα βήματα της λήψης αποφάσεων, οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι θα πρέπει να μάθουν πώς να αναλαμβάνουν την ευθύνη της διαχείρισης της διαδικασίας λήψης των αποφάσεών τους.

Το να ζητάτε τη συμβουλή και τη γνώμη άλλων ατόμων πριν από τη λήψη μίας απόφασης σας επιτρέπει να υιοθετήσετε μία συλλογική λογική και δημοκρατική προσέγγιση, η οποία θα ωφελήσει όταν θα εργαστείτε σε μία ομάδα. Το να δέχεστε να ακούσετε την άποψη όλων είναι πολύ σημαντικό όταν προχωράτε μπροστά. Ωστόσο, σαν λήπτης αποφάσεων, θα πρέπει να διαχειριστείτε τον κίνδυνο να εξαρτάστε από άλλα άτομα να αποφασίζουν εκείνα για εσάς. Για τον λόγο αυτό, κάθε άτομο υπεύθυνο για τη λήψη αποφάσεων θα πρέπει να προσπαθεί να αναλαμβάνει κάθε τόσο το προβάδισμα και να είναι σίγουρο για τις επιλογές του. Αυτό θα σας βοηθήσει να αισθάνεστε πιο άνετα όταν προχωρήσετε στην ιεραρχία.

Όταν πρόκειται για σημαντικές αποφάσεις, είναι ζωτικής σημασίας ο εργοδότης ή ο εργαζόμενος να ακολουθεί μία προσέγγιση βασισμένη στα δεδομένα, που σημαίνει να βρίσκει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες. Ένας αποτελεσματικός λήπτης αποφάσεων θα πρέπει να αφιερώσει λίγο χρόνο για να οργανώσει και να εξετάσει όλους τους παράγοντες που εμπλέκονται, γεγονός που με τη σειρά του θα τον διευκολύνει πολύ να προβλέψει το αποτέλεσμα μίας επιλογής. Το κλειδί εδώ είναι να επικεντρωθείτε στη μεγάλη εικόνα και να μην ανησυχείτε ιδιαίτερα για τις λεπτομέρειες, προκειμένου να λάβετε μία απόφαση με βάση τις πιο σημαντικές πληροφορίες.

Μερικές φορές, ο χρόνος είναι πολύτιμος, και ένας εργοδότης ή εργαζόμενος καλείται να λάβει μία απόφαση υπό πίεση χρόνου, ακολουθώντας μία προσέγγιση «ενστικτώδους αντίδρασης». Ο καλύτερος τρόπος να χειριστείτε τέτοιες καταστάσεις είναι να ακολουθήσετε την απόφαση που σας φαίνεται σωστή. Το να ακολουθεί κανείς τη διαίσθησή του δείχνει ό,τι έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Ωστόσο, εάν μία απόφαση έχει αρνητικό αποτέλεσμα, το άτομο θα πρέπει να ξέρει πώς να επιβραδύνει για τα μεγάλα ερωτήματα και να βρει κάτι που να στηρίζει τις αρχικές του σκέψεις, είτε από συναδέλφους είτε από έρευνα.

Προτού παρθεί μία επιλογή, ο εργοδότης ή ο εργαζόμενος θα πρέπει να εξετάζει μεθοδικά τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα, χρησιμοποιώντας μία προσέγγιση καταλόγου. Με τον τρόπο αυτό, εκτιμούν τα πλεονεκτήματα κάθε πιθανού αποτελέσματος, ενώ ταξινομούν τις προτεραιότητες μίας απόφασης. Ωστόσο, αυτό μπορεί να είναι μία χρονοβόρα διαδικασία, και οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων θα πρέπει να γνωρίζουν ό,τι τα υπέρ και τα κατά είναι επίσης εγγενώς υποκειμενικά για τον δημιουργό. Για τον λόγο αυτό, το να ρωτήσει κανείς άλλους ανθρώπους και να αξιολογήσει τις απόψεις τους δίνει μία νέα προοπτική και οδηγεί σε μία πιο δημοκρατική απόφαση. 

Παράδειγμα: Ο δήμος θέλει να ξεκινήσει μία πρωτοβουλία για τη φύτευση λουλουδιών. Αυτό θα προσθέσει πολλές ευθύνες στο ήδη πολυάσχολο πρόγραμμά σας. Πώς θα το διαπραγματευόσασταν αυτό;