Μάθημα 3 Αποτελεσματική συνεργασία – διαπραγμάτευση

Γνώσεις για τα διάφορα στάδια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης

Τι σημαίνει διαπραγμάτευση;

 • Η διαπραγμάτευση είναι μία διαδικασία με την οποία δύο ή περισσότερα άτομα (ή ομάδες) επιλύουν ένα ζήτημα ή καταλήγουν σε ένα καλύτερο αποτέλεσμα μέσω συμβιβασμού. Η διαπραγμάτευση είναι ένας τρόπος για να αποφύγετε τη διαφωνία και να καταλήξετε σε μία συμφωνία με την οποία όλα τα εμπλεκόμενα μέρη αισθάνονται ικανοποιημένα.
 • Η διαπραγμάτευση είναι μία διαδικασία που δεν επηρεάζει μόνο τον επιχειρηματικό τομέα. Είτε πρόκειται για τη συμφωνία για το ποιος έχει σειρά να πλύνει τα πιάτα, είτε για τη διαπραγμάτευση μίας αύξησης μισθού, η διαπραγμάτευση είναι ένα εργαλείο για την επίλυση συγκρούσεων.

Στάδια μίας διαπραγμάτευσης:

 • Προετοιμασία: Καθορίστε τους στόχους που θέλετε να επιτύχετε μέχρι το τέλος της διαπραγμάτευσης.
 • Ανταλλαγή πληροφοριών: Πριν από την έναρξη της διαπραγμάτευσης, θα πρέπει να καθοριστούν ορισμένοι «βασικοί κανόνες» για την αποφυγή παρεξηγήσεων. Κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πληροφοριών, τα εμπλεκόμενα μέρη συνήθως ανταλλάσσουν τις αρχικές τους θέσεις.
 • Διευκρίνηση: Αυτό το στάδιο αφορά τη συζήτηση και την αιτιολόγηση των αρχικών θέσεων.
 • Διαπραγμάτευση και επίλυση προβλημάτων: Αυτό το στάδιο καλύπτει τη διαδικασία κατά την οποία όλα τα μέρη θα δώσουν και θα πάρουν προκειμένου να κινηθούν προς ένα αποτέλεσμα που θα είναι επωφελές για όλους, και θα ακολουθήσει μία θετική πορεία δράσης.
 • Αποτέλεσμα: Όταν τα εμπλεκόμενα μέρη συμφωνήσουν σε μία λύση, θα πρέπει να ευχαριστήσουν το ένα το άλλο, δεδομένου ό,τι μία επιτυχημένη διαπραγμάτευση δεν είναι μόνο μία διαπραγμάτευση με θετική λύση, αλλά και μία διαπραγμάτευση που δημιουργεί και διατηρεί καλές μακροχρόνιες σχέσεις.
 • Υλοποίηση: Εάν έχει επιτευχθεί μία θετική συμφωνία, σε αυτό το στάδιο θα εφαρμοστεί.

Συμβουλές διαπραγμάτευσης:

 • Δείξτε σεβασμό: Μία διαπραγμάτευση αφορά όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, επομένως, δείξτε ό,τι ενδιαφέρεστε πραγματικά για μία λύση ωφέλιμη για όλους.
 • Κατανοήστε το άλλο άτομο/μέρος: Αναγνωρίσετε τους στόχους και τα κίνητρα του άλλου ατόμου/μέρους. Δημιουργήστε μία αξιόπιστη σχέση.
 • Λάβετε υπόψη τα συναισθήματα: Προκειμένου να συμμετάσχετε σε μία ομαλή διαπραγμάτευση, μην κλείνετε την πόρτα στα συναισθήματα. Δεν θα έχετε ένα λογικό αποτέλεσμα επειδή αποφεύγετε τα συναισθήματα, και το μόνο που θα καταφέρετε είναι να πληγώσετε τα άλλα άτομα/μέρη. Απενεργοποιήστε τα αρνητικά συναισθήματα και ενισχύστε τα θετικά συναισθήματα.

Πάντα να θυμάστε:

«ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ» – Claire Blanes

Η ικανότητα διαπραγμάτευσης είναι μία εγκάρσια δεξιότητα. Από τη δουλειά μέχρι το σπίτι, οι σχέσεις είναι μία συνεχής διαδικασία δίνω-παίρνω: Το θέμα δεν είναι η νίκη, αλλά οι μακροχρόνιες σταθερές σχέσεις.