Μάθημα 3 Πώς να δημιουργήσετε ένα περιβάλλον καλής ηγεσίας

Συμβουλές για τη λήψη αποφάσεων

Όταν λαμβάνετε μία σημαντική απόφαση για μία εταιρεία (ή για έναν εργασιακό χώρο γενικότερα), μπορεί να είναι δελεαστικό να επιλέξετε την πιο εύκολη ή οικονομικά αποδοτική λύση, ακόμη και εάν αυτή η επιλογή δεν είναι η καλύτερη από δεοντολογική άποψη. Το μοντέλο PLUS, ένα σύνολο ερωτήσεων που έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους εργοδότες και τους εργαζόμενους να λάβουν μία απόφαση από ηθική άποψη, μπορεί να βοηθήσει τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων να επιβεβαιώσουν εάν πράττουν το σωστό και να αναλάβουν την ευθύνη.

Το μοντέλο PLUS:

  • Πολιτικές και Διαδικασίες - Ευθυγραμμίζεται αυτή η απόφαση με τις πολιτικές της εταιρείας;
  • Νομική πτυχή - Παραβιάζει αυτή η απόφαση οποιουσδήποτε νόμους ή κανονισμούς;
  • Καθολική πτυχή - Συνάδει αυτή η απόφαση με τις βασικές αξίες και την εταιρική κουλτούρα; Πώς σχετίζεται με τις οργανωτικές μας αξίες;
  • Εαυτός - Ανταποκρίνεται στα δικά μου πρότυπα δικαιοσύνης και ειλικρίνειας;

Το μοντέλο PLUS είναι ιδιαίτερα αντικειμενικό, επειδή δεν εστιάζει στα έσοδα ή το κέρδος, αλλά προτρέπει τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων να προσεγγίσουν δίκαια ένα πρόβλημα.

Να θυμάστε

  • Οι αποφάσεις είναι αμφίδρομες. Πρέπει να λάβετε υπόψη σας τι θέλουν οι περισσότεροι άνθρωποι, αλλά και τι είναι καλύτερο για τη συνολική απόδοση.