Μάθημα 5 Αξιόπιστες πηγές

Εδώ βρίσκονται μερικές αξιόπιστες πηγές (Κατά σειρά: Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO), Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) , Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αγγλίας (NHS), Παγκόσμιος Οργανισμός Διαβήτη (WDF), Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας (NIH), Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC), «Το πιάτο μου» (my plate.gov)

Εδώ υπάρχουν κάποιες επιπλέον αξιόπιστες πηγές

Υπουργείο Υγείας Ελλάδος:

Υπουργείο Υγείας Κύπρου:

Βαθμολογία Υγιούς Καρδιάς (Healthy Heart Score)

Υγεία των Γυναικών (Women’s Health)

Έλεγχος συμπτωμάτων στο WebMD (WebMD symptom Checker)

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος

Ελληνική Εταιρία Ιατρικής της Εργασίας και Περιβάλλοντος (ΕΕΙΕΠ)

Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος