Μάθημα 5 Προστασία κεφαλής

 • Ο κίνδυνος τραυματισμών στο κεφάλι σε μερικές βιομηχανίες είναι πολύ μεγάλος. Οι εργαζόμενοι που κόβουν και απομακρύνουν κορμούς ή κλαδιά δέντρων αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο δυνητικός τραυματισμός προκύπτει από την πρόσκρουση ενός αντικειμένου που πέφτει ή τη σύγκρουση με ένα σταθερό αντικείμενο. Τα προστατευτικά κράνη πρέπει να απορροφούν την ενέργεια του χτυπήματος και να προλαμβάνουν τη διείσδυση διαφόρων αντικειμένων στο κρανίο.
 • Υπάρχουν διάφοροι τύποι κρανών που παρέχουν διαφορετικά επίπεδα προστασίας, συμπεριλαμβανομένων των βασικών προτύπων κρανών ασφαλείας, των βιομηχανικών προστατευτικών καλυμμάτων κεφαλής ή των βιομηχανικών κρανών ασφαλείας υψηλής απόδοσης, που μπορούν να παράσχουν πρόσθετη προστασία π.χ. από ηλεκτροπληξία, πλευρικές δυνάμεις, εκτινάξεις τετηγμένων μετάλλων.
 • Κατά γενικό κανόνα, δεν θα πρέπει να είστε υπεύθυνοι για την επιλογή του κατάλληλου τύπου εξοπλισμού για χρήση στην εργασία σας. Είναι καθήκον του εργοδότη σας και των υπηρεσιών επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας. Εντούτοις, αποτελεί ευθύνη σας η ορθή χρήση των παρεχόμενων ΜΑΠ. Πρέπει να ακολουθείτε τους κανόνες και τις οδηγίες που παρέχονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας. Σημαντικά ζητήματα αποτελούν και η κατάλληλη συντήρηση και αποθήκευση καθώς και η τήρηση των οδηγιών όσον αφορά τον χρόνο απόσυρσης του κράνους από τη χρήση.

Σκεφτείτε το:

Σχετικά με τον ατομικό εξοπλισμό προστασίας σας γενικά (όχι μόνο το κράνος σας), είστε εξοικειωμένοι με το εγχειρίδιο λειτουργίας κάθε μεμονωμένου κομματιού;

Ξέρετε πού μπορείτε να βρείτε τέτοιο εγχειρίδιο;

Ακολουθείτε ό,τι αναγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης;

 • Οι βασικές αρχές ορθής χρήσης κράνους περιλαμβάνουν:
  • Εφαρμογή στο κεφάλι σας πριν το φορέσετε. Πρέπει να προσαρμόζετε σωστά όλα τα μέρη που επιτρέπουν στο κράνος να εφαρμόσει με ασφάλεια στο κεφάλι σας: κεφαλόδεσμος, υποσάγωνο ή/και άλλα προσαρμόσιμα μέρη.
  • Τακτική επιθεώρηση των στοιχείων του κράνους που εκτίθενται σε ιδρώτα, σκόνη ή άλλους παράγοντες που προκαλούν υποβάθμιση των υλικών. Αυτά τα μέρη πρέπει να αντικαθίστανται εάν είναι απαραίτητο και επίσης εντός των περιόδων συντήρησης που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.
  • Μη τροποποίηση από τον χρήστη. Η δομή του κράνους δεν πρέπει να μεταβάλλεται από χρήστες, επομένως, για παράδειγμα, δεν επιτρέπεται να εφαρμόζονται ελεύθερα αυτοκόλλητα ή βαφή από κανέναν.
  • Πρέπει να τηρούνται οι συστάσεις του κατασκευαστή όσον αφορά τη συντήρηση και την αποθήκευση.
  • Εάν το κράνος έχει εκτεθεί σε ισχυρή πρόσκρουση ή/και είναι ορατά σημεία ζημίας, πρέπει να αποσύρεται από τη χρήση.