Μάθημα 5 Σοβαρή αιμορραγία

Εάν κάποιος εμφανίσει σοβαρή αιμορραγία, τότε θα πρέπει να:

  • Εφαρμόσετε άμεση πίεση στο τραύμα
  • Σηκώσετε και στηρίξετε το τραυματισμένο μέλος (εκτός αν υπάρχει κάταγμα)
  • Βάλετε μια γάζα και να δέσετε σταθερά το μέλος με έναν επίδεσμο

Εφαρμόστε άμεση πίεση στο τραύμα