Μάθημα 5 Συνιστώμενες μέθοδοι ελέγχου

 • Οι μέθοδοι εξάλειψης ή ελαχιστοποίησης κινδύνων συχνά παρουσιάζονται με μορφή ιεραρχίας ανεστραμμένης πυραμίδας του συστήματος ελέγχου.
 • Παρουσιάζονται σκόπιμα με αυτή τη μορφή – συνοπτικά, εμφανίζονται με σειρά από το περισσότερο στο λιγότερο αποτελεσματικό, με όρους ελέγχου κινδύνων.
 • Είναι δυνατό να γίνει διάκριση μεταξύ μέτρων που επηρεάζουν περισσότερα από ένα άτομα (εργαζομένους) τα οποία αναφέρονται ως «συλλογικά μέτρα» και μέτρων που σχετίζονται μόνο με ένα άτομο τα οποία ονομάζονται «ατομικά μέτρα». Στη διαχείριση κινδύνων, τα συλλογικά μέτρα έχουν μεγαλύτερη προτεραιότητα από τα ατομικά μέτρα.

Εικ. 2. Ιεραρχία των ελέγχων

Προσαρμογή που βασίζεται σε: Ιεραρχία των ελέγχων. https://machinerysafety101.com/2011/02/28/understanding-the-hierarchy-of-controls/#axzz2WSUdSjyr)

 • Υπάρχει η έννοια του «Εγγενώς ασφαλούς σχεδιασμού» που αποτελεί τη βάση του ελέγχου των κινδύνων και αποτελεί σημείο εκκίνησης για ενέργειες που στοχεύουν στη μείωση των κινδύνων.
 • Βασίζεται στην ιδέα της αποφυγής των πηγών κινδύνου αντί για τον έλεγχό τους.
 • ελαχιστοποίηση,
 • υποκατάσταση,
 • μετριασμός,
 • απλοποίηση,
 • ανοχή σφάλματος,
 • περιορισμός επιπτώσεων.
 • Καθώς ως δημοτικοί υπάλληλοι καθαριότητας η περιγραφή της εργασίας σας μάλλον δεν περιλαμβάνει σχεδιασμό διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, το σημαντικότερο πράγμα που πρέπει να θυμάστε από αυτό το τμήμα είναι ότι, παρόλο που με όρους αποτελεσματικότητας η χρήση μέτρων ατομικής προστασίας είναι το λιγότερο αποτελεσματικό μέτρο, ωστόσο είναι και αυτό που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο με τον οποίο θα μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε αποτελεσματικά για να εξασφαλίσετε την ασφάλειά σας στην εργασία με στόχο τον περιορισμό ή την απομάκρυνση του κινδύνου για την υγεία από πηγές επαγγελματικού κινδύνου.

Σκεφτείτε το:

Ποια είναι τα συλλογικά και ατομικά μέτρα για τον έλεγχο των κινδύνων στην εταιρεία σας; Μπορείτε να αναγνωρίσετε μερικά από αυτά;