Μάθημα 6 Κατάγματα οστών και τραυματισμοί σπονδυλικής στήλης

  • Εάν υπάρχει υποψία για κάταγμα οστού ή τραυματισμό της σπονδυλικής στήλης, ζητήστε βοήθεια από ειδικούς.
  • ΜΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΕΊΤΕ το άτομο εκτός εάν βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο