Μάθημα 6 Μηχανικοί – εργονομικοί παράγοντες

 • Οι εργαζόμενοι ενδέχεται να εκτίθενται σε μια μεγάλη και μεικτή ομάδα παραγόντων που είναι αρκετά συγκεκριμένοι.
 • Αυτοί ονομάζονται «μηχανικοί – εργονομικοί παράγοντες» και είναι παράγοντες φυσικής μορφής ικανοί να προκαλέσουν τραυματισμό ή ακόμα και θάνατο.
 • Οι μηχανικές πηγές κινδύνου προκύπτουν από την αλληλεπίδραση μεταξύ μερών του ανθρώπινου σώματος και αντικειμένων από το περιβάλλον εργασίας: εργαλεία, μηχανήματα, εξοπλισμός, υλικά που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία παραγωγής, κ.λπ.
 • Κινούμενα μηχανήματα και αντικείμενα που μεταφέρονται
 • Στοιχεία που κινούνται με ελεγχόμενο τρόπο
 • Στοιχεία που κινούνται με μη ελεγχόμενο τρόπο
 • Αιχμηρά, προεξέχοντα στοιχεία
 • Στοιχεία που πέφτουν
 • Υγρά υπό πίεση
 • Ολισθηρές, ανώμαλες επιφάνειες
 • Περιορισμένοι χώροι (π.χ. διάδρομοι, είσοδοι, κ.λπ.)
 • Τοποθεσία του χώρου εργασίας σε σχέση με το επίπεδο του εδάφους (π.χ. εργασία σε ύψος ή σε τάφρους)
 • Άλλες, όπως, για παράδειγμα, ζωντανά ζώα
 • Κοψίματα
 • Συνθλίψεις
 • Γδαρσίματα
 • Μαχαιρώματα
 • Διατρήσεις
 • Εμπλοκή
 • Τραβήγματα
 • Παγίδευση
 • Οδήγηση με πρόσκρουση
 • Ατύχημα από όχημα
 • Γλίστρημα
 • Ενδέχεται να εκτίθεστε αρκετά συχνά σε μηχανικούς παράγοντες κινδύνου στην εργασία σας ως Δημοτικοί υπάλληλοι καθαριότητας λόγω των χαρακτηριστικών της εργασίας σας: χρήση εξοπλισμού με κινούμενα μέρη (π.χ. αλυσοπρίονα), του κινδύνου τραυματισμού από αντικείμενα που κινούνται εκτός ελέγχου (π.χ. κομμάτια ξύλου ή πέτρες που εκσφενδονίζονται από εξοπλισμό ή αντικείμενα που μπορεί να πέσουν από κτίρια ή διερχόμενα οχήματα), της εργασίας σε μικτές επιφάνειες (π.χ. ανώμαλες ή ολισθηρές), της έκθεσης σε αιχμηρά αντικείμενα (π.χ. σπασμένα γυαλιά, αιχμηρά φύλλα ή θραύσματα μετάλλων), της εκτέλεσης εργασίας κοντά σε οδική αρτηρία (που εγκυμονεί τον κίνδυνο χτυπήματος από διερχόμενο όχημα).

Χειροκίνητη διακίνηση φορτίων στο χώρο εργασίας

 • Χειροκίνητος χειρισμός φορτίων είναι οποιαδήποτε από τις ακόλουθες δραστηριότητες που εκτελούνται από έναν ή περισσότερους εργαζόμενους: ανύψωση, κράτημα, απόθεση, ώθηση, τράβηγμα, κουβάλημα ή μετακίνηση ενός φορτίου.
 • Ο χειροκίνητος χειρισμός φορτίων μπορεί να προκαλέσει:
  • σωρευτικές διαταραχές λόγω σταδιακής και αθροιστικής επιδείνωσης του μυοσκελετικού συστήματος μέσω συνεχών δραστηριοτήτων ανύψωσης/χειρισμού, π.χ. πόνος στη μέση
  • οξύ τραύμα όπως κοψίματα ή κατάγματα λόγω ατυχημάτων.
 • Ο κίνδυνος τραυματισμού στην πλάτη αυξάνεται εάν η εργασία:
  • είναι πολύ επίπονη, π.χ. εκτελείται πολύ συχνά ή για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα
  • περιλαμβάνει άβολες στάσεις ή κινήσεις, π.χ. ένα λυγισμένος και/στριμμένος κορμός, σηκωμένα χέρια, λυγισμένοι καρποί, υπερέκταση
  • περιλαμβάνει επαναλαμβανόμενες κινήσεις
 • Πριν σηκώσετε ένα φορτίο, πρέπει να σχεδιάσετε και να προετοιμαστείτε για αυτή την εργασία.
 • Σιγουρευτείτε ότι:
  1. Ξέρετε πού πηγαίνετε
  2. Η περιοχή όπου κινήστε δεν έχει εμπόδια
  3. Έχετε καλή πρόσφυση σε συνάρτηση με το φορτίο
  4. Τα χέρια σας, το φορτίο και τυχόν λαβές δεν γλιστρούν
  5. Αν κάνετε ανύψωση με κάποιον άλλον, να ξέρετε και οι δύο τι κάνετε πριν ξεκινήσετε

Εγχειρίδιο διακίνησης φορτίων στο χώρο εργασίας

Χειροκίνητος χειρισμός φορτίων στο χώρο εργασίας - Ας δούμε ένα παράδειγμα!

Παρατηρείτε μήπως κάποιες λανθασμένες εργασιακές πρακτικές;