Μάθημα 6 Προστασία ακοής

  • Η έκθεση σε θόρυβο ενδέχεται να επηρεάσει την ακοή σας. Υπάρχουν νόμοι που καθορίζουν ακριβώς πότε πρέπει να χρησιμοποιείται προστασία ακοής, καθορίζοντας τα ατομικά όρια έκθεσης στο θόρυβο. Όπως μπορεί να θυμάστε από την Ενότητα 1, οι επιπτώσεις στην υγεία που προκύπτουν από την έκθεση σε θόρυβο μπορεί να είναι μακροπρόθεσμου χαρακτήρα ή μπορεί να προκαλέσουν άμεση βλάβη στην ακοή.
  • Ωτοασπίδες τύπου στέκα: Προστατευτικά καλύμματα των αυτιών – πλαστικά κύπελλα με μονωτικά μαξιλαράκια που συγκρατιούνται γερά από κεφαλόδεσμο.
  • Προστατευτικά καλύμματα των αυτιών που είναι τοποθετημένα σε κράνη – ίδια με τα παραπάνω, αλλά, αντί για κεφαλόδεσμο, τα προστατευτικά καλύμματα των αυτιών είναι τοποθετημένα απευθείας στο κράνος
  • Ωτοβύσματα – είναι συσκευές που φοριούνται απευθείας εντός του αυτιού σας και είναι φτιαγμένα από διάφορα υλικά. Ενδέχεται να διαθέτουν κορδόνια ή κορδέλες συγκράτησης, ενδέχεται επίσης να είναι φτιαγμένα επί παραγγελία και διαμορφωμένα έτσι ώστε να ταιριάζουν τέλεια στο σχήμα των αυτιών των ατόμων.

  • Τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή. Πάντα πρέπει να εξοικειώνεστε με το εγχειρίδιο λειτουργίας πριν την πρώτη χρήση και σε κάθε περίπτωση που έχετε αμφιβολίες για την ορθή χρήση συγκεκριμένου μέρους του μέσου.
  • Κατάλληλη εφαρμογή. Είναι σημαντικό να προσαρμόζετε κατάλληλα τα προστατευτικά καλύμματα των αυτιών ή τις ωτοασπίδες ώστε να παρέχουν τη βέλτιστη εφαρμογή για τα αυτιά σας, περιορίζοντας αποτελεσματικά τον ήχο που φτάνει στα αυτιά σας. Μπορείτε να ελέγξετε εάν η εφαρμογή είναι κατάλληλη τοποθετώντας τα χέρια πάνω από τις ωτοασπίδες στα αυτιά σας και, όταν ο ήχος αλλάζει, τότε κάτι δεν πάει καλά με την εφαρμογή. Εκτός και αν το εγχειρίδιο χρήστη αναφέρει κάτι διαφορετικό, συνήθως τα προστατευτικά καλύμματα των αυτιών δεν είναι σχεδιασμένα να φοριούνται πάνω από καπέλα ή κουκούλες.
  • Έλεγχος για οποιαδήποτε ζημία στη δομή της συσκευής προστασίας πριν τη χρήση της.
  • Όταν βρίσκεστε σε περιβάλλον με θόρυβο, πρέπει να φοράτε συνεχώς μέσα προστασίας της ακοής. Το επίπεδο αποτελεσματικής προστασίας εξαρτάται από τον πραγματικό χρόνο χρήσης ΜΑΠ.
  • Πρέπει να τηρούνται οι συστάσεις του κατασκευαστή όσον αφορά τη συντήρηση και την αποθήκευση.