Μάθημα 7 Προστασία ματιών και προσώπου 

Ένα άλλο σημείο που ενδέχεται να είναι εκτεθειμένο σε παράγοντες κινδύνου είναι το πρόσωπο και τα μάτια. Τα μάτια κανονικά διαθέτουν φυσικούς φραγμούς που τα προστατεύουν από εξωτερικούς παράγοντες, εντούτοις σε συνθήκες εργασίας ενδέχεται να μην επαρκούν και, επομένως, είναι απαραίτητη η χρήση μέσων ατομικής προστασίας για την προστασία αυτού του μέρους του σώματός σας.

  • Ομοίως, όπως οι συσκευές προστασίας της ακοής μπορούν να συνδυαστούν με κράνη, και τα προστατευτικά ματιών και προσώπου μπορούν να είναι μέρος των συσκευών προστασίας κεφαλής (και να συνδυάζονται π.χ. με κράνος) ή συσκευών προστασίας της αναπνοής.