Μάθημα 8 Προστασία της αναπνοής

  • Όπως περιγράφηκε στην Ενότητα 1, ο αέρας που είναι μολυσμένος με διάφορες ουσίες μπορεί να αποτελέσει απειλή για εργαζομένους που εισπνέουν παράγοντες κινδύνου που υπάρχουν στον αέρα αυτόν. Η ποικιλία των πιθανών παραγόντων κινδύνου είναι μεγάλη, συμπεριλαμβανομένης της σκόνης, των σταγονιδίων, των μικροοργανισμών, των χημικών ουσιών (αέρια, ατμοί), των ραδιενεργών υλικών, των ινών, κ.λπ. Ο εξοπλισμός προστασίας του αναπνευστικού (ΕΠΑ) εμποδίζει να εισπνεύσετε αυτούς τους παράγοντες και να τους μεταφέρετε μέσα στον οργανισμό σας από τον αέρα στον χώρο εργασίας.Υπάρχουν διάφοροι τύποι συσκευών προστασίας της αναπνοής, μέρος των οποίων χρησιμοποιείται σε πολύ εξειδικευμένα περιβάλλοντα, στα οποία εσείς ως καθαριστές δεν θα έχετε την ευκαιρία να εργαστείτε. 
  • Αναπνευστήρες (εξοπλισμός φιλτραρίσματος), που είναι σχεδιασμένοι να φιλτράρουν ή να καθαρίζουν τον μολυσμένο αέρα από το περιβάλλον εργασίας πριν εισπνευστεί από τον εργαζόμενο.
  • Αναπνευστικές συσκευές (εξοπλισμός μόνωσης), που παρέχουν αναπνεύσιμο αέρα από ανεξάρτητη πηγή στον εργαζόμενο.
  • Μάσκες φιλτραρίσματος (επαναχρησιμοποιήσιμες ή μη). Ανάλογα με την αποτελεσματικότητα φιλτραρίσματος, επισημαίνονται ως FFP1, FFP2 ή FFP3. Στην πρόσφατη πανδημία της COVID-19, προτεινόταν η χρήση τους ως συσκευές προστασίας από ιούς στον αέρα.
  • Ημιμάσκα με φίλτρα. Πρόκειται για διαμορφωμένες συσκευές, φτιαγμένες από πλαστικό ή καουτσούκ, εφοδιασμένες με φίλτρο μέσω του οποίου ο αέρας περνά στους πνεύμονες του χρήστη. Τα φίλτρα είναι φτιαγμένα για διαφορετικά σωματίδια, αέρια ή ατμούς.
  • Μάσκα ολόκληρου προσώπου με φίλτρα. Παρόμοια με τις ημιμάσκες, αλλά με κάλυμμα που προστατεύει τα μάτια, τη μύτη, το στόμα και το πηγούνι.
  • Όλες οι συσκευές προστασίας της αναπνοής έχουν κάποιου είδους μηχανισμό προσαρμογής, που πρέπει να χρησιμοποιείται για να εφαρμόζει σωστά η συσκευή στο σχήμα του σώματός σας (πρόσωπο).
  • Η κατάλληλη χρήση αυτού του είδους συσκευών περιλαμβάνει έλεγχο της συσκευής για δομικές βλάβες, συμπεριλαμβανομένης της επιθεώρησης ολόκληρης της συσκευής, των ιμάντων, κορδελών, ταινιών, φίλτρων καθώς και έλεγχο της ημερομηνίας λήξης.
  • Το προσωπικό που πρέπει να χρησιμοποιεί ΕΠΑ πρέπει να εκπαιδεύεται κατάλληλα από ικανούς επαγγελματίες για τη χρήση και τη φροντίδα του εξοπλισμού.