Μάθημα 9 Προστασία άνω άκρων και άκρας χειρός

  • Η προστασία των χεριών σας είναι εξίσου σημαντική με την προστασία άλλων μερών του σώματος. Τα γάντια είναι σχεδιασμένα για προστασία των χεριών (ορισμένα σχέδια ενδέχεται να περιλαμβάνουν και τον αντιβραχίονα και τον βραχίονα) από μηχανικούς, χημικούς ή βιολογικούς παράγοντες κινδύνου.
  • Πρέπει να πληρούν αυστηρές απαιτήσεις που καθορίζονται σε πρότυπα, που ορίζουν τις γενικές απαιτήσεις για γάντια προστασίας, π.χ. σχέδιο, μεγέθη, μη βλαπτικότητα, καθαρισμό, άνεση, ευκολία στη χρήση, σήμανση και οδηγίες για χρήση των γαντιών.
  • Τα γάντια προς χρήση από εργαζομένους πρέπει να επιλέγονται σύμφωνα με τους δυνητικούς παράγοντες κινδύνου που υπάρχουν στο περιβάλλον εργασίας.
  • Για την ασφάλειά σας, είναι απαραίτητο να φοράτε και να αφαιρείτε τα γάντια προστασίας με τον κατάλληλο τρόπο.

ΓΑΝΤΙΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΎΜΕΝΑ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΕ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Ακολουθήστε τα απλά βήματα παρακάτω για να φορέσετε και να αφαιρέσετε τα γάντια σωστά:

Πώς να χρησιμοποιείτε τα επαναχρησιμοποιούμενα γάντια.

(Περιέχει πληροφορίες του δημόσιου τομέα που έχουν δημοσιευτεί από την Υπηρεσία για την Υγεία και την Ασφάλεια και έχουν αδειοδοτηθεί σύμφωνα με την ανοιχτή κυβερνητική άδεια.
Πηγή: Πώς να φορέσετε και να αφαιρέσετε επαναχρησιμοποιήσιμα γάντια (ανθεκτικά σε χημικές ουσίες) (PDF) https://www.hse.gov.uk/skin/posters/reusablegloves.pdf

Αφαιρέστε προσεκτικά για να προστατέψετε το δέρμα σας από μόλυνση.
Μη χρησιμοποιείτε τα γάντια για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το συνιστώμενο.

ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΕ ΠΙΤΣΙΛΙΣΜΑΤΑ

Ακολουθήστε τα απλά βήματα παρακάτω για αφαιρέσετε τα γάντια σωστά:

Πώς να χρησιμοποιείτε γάντια μίας χρήσης.

(Περιέχει πληροφορίες του δημόσιου τομέα που έχουν δημοσιευτεί από την Υπηρεσία για την Υγεία και την Ασφάλεια και έχουν αδειοδοτηθεί σύμφωνα με την ανοιχτή κυβερνητική άδεια.
Πηγή: Πώς να φορέσετε και να αφαιρέσετε γάντια μίας χρήσης (ανθεκτικά σε πιτσιλιές) (PDF). https://www.hse.gov.uk/skin/posters/singleusegloves.pdf

Αφαιρέστε προσεκτικά για να προστατέψετε το δέρμα σας από μόλυνση.