Instytucje partnerskie

Athens Development and Destination Management Agency (ADDMA)

Athens Development and Destination Management Agency (ADDMA) jest organizacją rządową i agencją zajmującą się rozwojem miasta Ateny. Została założona w 1996 roku, aby rozwijać i promować Ateny, jako miasto idealne dla biznesu i turystyki. Główną misją Agencji jest uczynienie Aten najbardziej innowacyjnym i atrakcyjnym dla mieszkańców, gości, profesjonalistów i inwestorów miastem w Europie Południowej. Udziałowcem większościowym Agencji jest gmina miejska Ateny. Pozostali udziałowcy to Stowarzyszenie Gmin Attyki, Izba Handlowo-Przemysłowa Ateny, Uniwersytet Ateński, Narodowy Uniwersytet Techniczny w Atenach oraz Samorządowa Agencja Ubezpieczeń oraz Ateńskie Centrum Szkolenia Zawodowego.

Aby zrealizować cele, Agencja wspiera strategiczne i inwestycyjne priorytety gminy i miasta Ateny, pozyskuje środki finansowe i wdraża działania, które mają pozytywny wpływ na tych, którzy mieszkają, odwiedzają i pracują w Atenach. Poprzez współpracę z lokalnymi, prywatnymi podmiotami Agencja opracowuje i wdraża programy i projekty, które przyczyniają się do rozwoju społecznego, biznesowego i urbanistycznego. Szczególny nacisk kładzie się na wspieranie gminy w realizacji jej programu przy zaangażowaniu podstawowego zespołu ekonomistów, urbanistów, decydentów i specjalistów. Ponadto pilną sprawą dla miasta jest włączenie aspektów gospodarki o obiegu zamkniętym do codziennego funkcjonowania miasta. Jest to osiągane poprzez włączenie innowacyjnych sposobów promowania zdrowia publicznego poprzez zachęcanie uniwersytetów, organizacji badawczych i decydentów do aktywnego udziału w miejskich inicjatywach i projektach.

Aby poprawić jakość życia obywateli i gości w Atenach, ADDMA stwarza możliwości rozwoju biznesu, wprowadza innowacyjne usługi poprzez współpracę z organizacjami rządowymi i pozarządowymi z Grecji i zagranicy oraz opracowuje nowe narzędzia do oceny wpływu na miasta w celu wsparcia jakości powietrza i zarządzania zmianami klimatycznymi w UE. Agencja jest zdeterminowana, aby poprawić zdrowie i dobrostan w mieście. Do najnowszych i bardziej znaczących osiągnięć Aten można zaliczyć nagrodę I miejsca „Urban Innovative Action” w kategorii tematycznej Integracja migrantów i uchodźców, a także 1. miejsce dla stolicy Aten w Europejskiej Stolicy Innowacji (iCapital) w 2018 roku.

 

(Municipality of Athens) Gmina Ateny


Jednym z podmiotów uczestniczących w tym projekcie jest wydział sprzątania i recyklingu Urzędu Miasta Ateny. Dział sprzątania składa się z 2400 pracowników pierwszej linii, którzy koncentrują się na utrzymaniu Aten w czystości. 600 pracowników komunalnych pracuje 365 dni w roku na trzy zmiany, niezależnie od warunków pogodowych. Oznacza to, że są stale narażeni na zagrożenia biologiczne i zanieczyszczenia komunikacyjne. Codziennie pokonują dystans 3-4 km, przez co są bardziej podatni na obciążenia ciała i urazy fizyczne. Departament higieny i recyklingu w Atenach jest prawnie odpowiedzialny za zapewnienie osobistego wyposażenia ochronnego i zapewnienie dostępu do lekarzy medycyny pracy i służb bhp, zgodnie z europejskimi dyrektywami dotyczącymi kwestii zdrowia i bezpieczeństwa pracujących.

Instytut Prolepsis

Prolepsis Institute to organizacja non-profit, która została założona w 1990 roku w Atenach. Wierząc głęboko, że zdrowie jest podstawowym prawem, Prolepsis Institute wziął na siebie wiodącą rolę w dziedzinie zdrowia publicznego, opracowując i wdrażając inicjatywy dotyczące różnych zagadnień zdrowotnych oraz podejmując działania w różnych sektorach (np. edukacja, miejsce pracy), skierowane do szerokiej populacji i dotyczące takich grup, jak dzieci i młodzież, kobiety, imigranci i osoby starsze, a także różne rodzaje grup zawodowych, takich jak pracownicy służby zdrowia, a także decydenci, czy inne organizacje pozarządowe.


Prolepsis Institute uczestniczył jako koordynator lub partner w ok. 60 projektach współfinansowanych przez UE oraz licznych innych projektach krajowych badawczych i wdrożeniowych, inicjatywach edukacyjnych, mających na celu promocję zdrowia i edukację społeczeństwa, zmianę polityki i zwalczanie nierówności zdrowotnych. Personel Instytutu to multidyscyplinarny, doświadczony zespół lekarzy, specjalistów ds. promocji zdrowia i komunikacji, statystyków, psychologów, socjologów, ekonomistów, dietetyków, technologów żywności, z których każdy pełni inną rolę w projektach Instytutu. Ponadto Instytut zachęca do współpracy interdyscyplinarnej i międzynarodowej, tworząc sieci współpracy nie tylko w Grecji, ale także w Europie i USA.

Centrum Innowacji Społecznych


Centrum Innowacji Społecznych (CSI) to organizacja badawczo-rozwojowa, koncentrująca się na wspieraniu innowacji społecznych, które mogą przynieść pozytywne zmiany dla podmiotów lokalnych, krajowych, regionalnych i globalnych. Podmioty te obejmują między innymi rządy, lokalne agencje administracyjne, agencje non-profit, podmioty komercyjne i instytucje edukacyjne. Zespół CSI składa się z kompetentnych naukowców z otwartymi umysłami, przedsiębiorców, kierowników projektów, trenerów i programistów technologii informacyjnych. CSI posiada zdolność do identyfikowania potrzeb społecznych, projektowania i wdrażania inicjatyw dostosowanych do konkretnych potrzeb oraz zapewniania zrównoważonego wzrostu. Obszary specjalizacji zespołu CSI to tradycyjna edukacja i e-learning, przedsiębiorczość, start-upy, innowacje, kreatywność, negocjacje, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, odpowiedzialność społeczna, doradztwo biznesowe, analityka danych, technologie informacyjne, zarządzanie projektami, usługi oceny projektów, walidacja produktów, szkolenia i gry komputerowe. CSI czerpie wiedzę i umiejętności ze swojej szerokiej globalnej sieci, która obejmuje instytucje akademickie, firmy informatyczne, służby publiczne, organizacje międzynarodowe i start-upy.

VEDA: Varna Economic Development Agency


Varna Economic Development Agency (VEDA) jest pozarządowym stowarzyszeniem non-profit zarejestrowanym do działania na rzecz pożytku publicznego. Znajduje się na terytorium dystryktu Warna w Bułgarii. Agencja powstała w 1997 r. w ramach wspólnego programu Inicjatywa samorządowa gminy Warna i USAID w celu wspierania rozwoju regionalnego rozwoju gospodarczego. Celem VEDA jest zapewnienie przywództwa w tworzeniu warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego Warny i regionu. Agencja wspiera budowanie potencjału małych i średnich przedsiębiorstw poprzez udzielanie informacji, usługi doradcze i szkolenia. VEDA promuje tworzenie sieci i poprawę lokalnych możliwości zatrudnienia, w tym dla młodych ludzi.

IKM Pro Sakowska, Michałowska, Łyszkiewicz Spółka Jawna

Jesteśmy grupą profesjonalistów z bogatym i różnorodnym doświadczeniem w projektach europejskich i instytucjach unijnych (m.in.Parlament Europejski). Nie tylko uczestniczyliśmy, ale także koordynowaliśmy projekty współfinansowane przez różne źródła: Drugi Program Zdrowia Unii Europejskiej 2008-2013, Erasmus +, Siódmy Program Ramowy, Interreg Central Europe, Interreg Baltic Sea Region, Norway Grants, Swiss Contribution , Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego.

Nasze doświadczenie obejmuje różne aspekty realizacji projektów: aplikowanie, wdrażanie i raportowanie zarówno w wymiarze merytorycznym (technicznym), jak i administracyjnym (zarządzanie finansami i raportowanie). Dodatkowo nasz zespół ma doświadczenie w świadczeniu usług analitycznych, ewaluacyjnych i doradczych dla różnych interesariuszy. Ponieważ jesteśmy firmą typu start-up, nie posiadamy bogatego portfolio inicjatyw realizowanych pod marką IKM Pro, jednak członkowie naszego zespołu uczestniczyli w takich projektach jak:

H-COM – “Health Communication Training for Health Professionals”, Erasmus+
e-CAPACIT8 – “Strengthening occupational health professionals’ capacities to improve the health of the ageing workforces”, DG SANCO 2nd Health Programme of the EU 2008-2013.
PROMOVAX – Promote vaccinations among migrant populations in Europe”, DG SANCO 2nd Health Programme of the EU 2008-2013.
Healthy Boost – “Boosting cross-sectoral cooperation for health and wellbeing in the cities”, Urban labs for better health for all in the Baltic Sea Region, Interreg Baltic Sea Region.

(Municipality of Andrano) Gmina Andrano

Gmina Andrano jest organem publicznym skupiającym się na wszystkich dziedzinach związanych ze zdrowiem i potrzebami społecznymi obywateli. Angażujemy się w inicjatywy dotyczące m.in. kultury, środowiska, sportu, urbanizacji, robót publicznych. Gmina zatrudnia łącznie 30 pracowników, z których wszyscy są głęboko zainteresowani tradycjami Andrano i aktywnie uczestniczą w działaniach i inicjatywach prowadzonych przez władze publiczne. Gmina Andrano zarządza, za pośrednictwem firmy zewnętrznej, usługą odbioru odpadów i przedstawiła plany zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w miejscu pracy.

Miasto Andrano liczy 4734 mieszkańców i znajduje się w południowo-wschodniej części półwyspu Salento, 45 km od prowincji Lecce. Słynie z trzech nadmorskich kurortów: Zielonej Jaskini, Strefy Botte i Obszaru Portowego. Na jej terenie znajduje się m.in. Biblioteka Miejska, dwa parki integracyjne, dwa boiska piłkarskie. Andrano oferuje możliwości rozwoju produkcji i turystyki w sposób zrównoważony, z poszanowaniem środowiska, czego dowodem są działania i programy mające na celu ochronę dużych terytoriów gminy. Od 2006 r. część terytorium miasta Andrano położona na wschodnim wybrzeżu Solento, połączyła siły z Parco Costa Otranto – Santa Maria di Leuca i Bosco di Tricase, aby chronić bogate dziedzictwo architektoniczne i siedliska endemicznych gatunków zwierząt i roślin.