Projekt

Szkolenie w zakresie zdrowia dla pracowników służb komunalnych

Celem projektu jest podniesienie kompetencji pracowników służb komunalnych w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa. Nastąpi to w wyniku udostępnienia szkolenia oferowanego w ramach projektu, prezentującego treści dzięki którym możliwe będzie podjęcie działań ukierunkowanych na poprawę jakości życia i dobrego samopoczucia. Projekt trwa od listopada 2020 do sierpnia 2023.

Pracownicy służb komunalnych, na co dzień, a podczas trwającej pandemii COVID-19 w dodatkowym stopniu, są narażeni na czynniki wywierające niekorzystny wpływ na ich zdrowie. Nasz projekt ma na celu zwiększenie ich dostępu do szkolenia, które pozwoli im zdobyć dodatkowe kwalifikacje mogące być wykorzystane do rozwoju kariery i poprawy ich samopoczucia. Chcemy wspomóc tę grupę zawodową, aby mogli być dumni ze swojej pracy nad utrzymaniem lokalnej społeczności w czystości i zapewnianiem bezpieczeństwa sanitarnego dla wszystkich mieszkańców. Nasze szkolenie ma na celu rozwój wysokiej jakości umiejętności i kompetencji w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia wśród pracowników służb komunalnych.

Projekt jest współfinansowanych w ramach działania „Zwiększenie dostępu do szkoleń i kwalifikacji dla wszystkich” programu Erasmus +, ze szczególnym uwzględnieniem ustawicznego szkolenia zawodowego, w szczególności poprzez poprawę jakości, dostępu i dostępności do takiego szkolenia, promowanie uczenia się w miejscu pracy. Wsparcie obejmuje rozwijanie partnerstw między mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami a dostawcami szkolenia zawodowego w celu zapewnienia wstępnego i / lub ustawicznego szkolenia ich personelowi.

Skutki społeczne projektu:

Stworzenie okazji do uczestniczenia w specjalistycznym szkoleniu dla pracowników służb komunalnych, a dzięki temu przyczynienie się do poprawy jakości ich pracy.
Poprawa jakości życia i ogólnego samopoczucia pracowników służb komunalnych, ponieważ będą czuli się pewniej w zakresie ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa związanymi z pracą.
Poprawa satysfakcji z pracy i wydajności pracowników służb komunalnych, co będzie miało pośredni wpływ na dobrostan wszystkich mieszkańców żyjących w czystych miastach.

Cele

Odpowiedzieć na potrzeby szkoleniowe w obszarze zdrowia i bezpieczeństwa pracowników służb komunalnych

Poprawić dostęp do szkoleń oraz kwalifikacje pracowników służb komunalnych, którzy są pracownikami pierwszej linii w lokalnych społecznościach zaspokajających ich podstawowe potrzeby, zwłaszcza w czasie zagrożenia zdrowia publicznego.

Zaadaptować innowacyjne podejście i narzędzia edukacyjne oraz rozwiązania cyfrowe do celów wysokiej jakości szkolenia osób dorosłych.

Rezultaty

17
Badania

Wykorzystanie piśmiennictwa oraz metod badawczych do rozpoznania potrzeb w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa wśród pracowników służb komunalnych.

17
Ramy

Opracowanie ram metodycznych do stworzenia programu szkoleniowego oferowanego przez platformę internetową.

17
Kształcenie

Opracowanie i ewaluacja interaktynej platformy e-szkolenia w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, z której będą mogli skorzystać pracownicy służb komunalnych.

17
Poradnictwo

Wsparcie dla podmiotów oferujących szkolenia zawodowe oraz ośrodków akademickich w zakresie wykorzystania wiedzy i doświadczeń płynących z tego projektu w odniesieniu do szkoleń w obszarze zdrowia i bezpieczeństwa pracujących.

Grupy docelowe

Pracownicy służb komunalnych

Przedstawiciele pracowników służb komunalnych

Jednostki organizacyjne gmin odpowiedzialne za działanie służb komunalnych

Podmioty świadczące usługi komunalne dla gmin (MSP)