Sprzątanie miast i zdrowie publiczne: połączenie warte zapamiętania.

W miarę jak świat odbija się od obecnej pandemii i zyskuje większą świadomość powiązań między przestrzenią, porządkowaniem miast i zdrowiem, uważamy, że konieczne jest napisanie kilku słów, aby uświadomić, że nie możemy brać za pewnik usług utrzymywania porządku w miastach, które są oferowane w naszych europejskich miastach; jest to coś, czego brakuje ponad miliardowi ludzi w krajach słabiej rozwiniętych. Na stan sanitany miast składa się prawidłowe publiczne zrozumienie czterech następujących aspektów: adekwatność; dostępność; przystępność cenowa wody, urządzeń sanitarnych i gospodarowania odpadami; oraz świadomość skutków chorób i praktyk higienicznych. Rzeczywistość jest taka, że dzieci i inne narażone osoby mieszkające w dużych miastach i na obszarach wiejskich nadal są zagrożone śmiercią, chorobami przewlekłymi i chorobami związanymi z niehigienicznym środowiskiem. Dlatego nadal potrzebujemy ciągłych inwestycji w technologie sanitarne, edukację, badania i praktykę, aby podnieść standard życia i wyeliminować choroby oraz obniżyć śmiertelność i zachorowalność z przyczyn związanych ze złym stanem higieny.

Wiemy, że ponad połowa światowej populacji mieszka obecnie w miastach i oczekuje się, że do 2050 r. będzie to 70% populacji ludzkiej, czyli prawie 10 miliardów ludzi. Wzmożone trendy urbanizacyjne są głównym wątkiem różnych wyzwań społecznych, takich jak ocieplenie miast i zmiana klimatu, zanieczyszczenie tworzywami sztucznymi, zanieczyszczenie powietrza, pogorszenie stanu zdrowia psychicznego na obszarach miejskich i choroby zakaźne. Wszystkie sprawy możemy umieścić pod dwoma wielkimi parasolami: środowisko i zdrowie publiczne. Dlatego jesteśmy nie tylko wdzięczni za zobowiązania finansowe „Fundacji Melindy i Billa Gatesów”, których celem jest przyspieszenie wdrażania innowacyjnych, korzystnych dla ubogich technologii sanitarnych w rozwijających się regionach na całym świecie, ale także bardzo doceniamy innowatorów, politykę i organizacje badawcze oraz służby komunalne, które codziennie utrzymują nasze miasta w czystości.

Chcemy zachęcić naszych lokalnych decydentów w samorządach i organach publicznych do, po pierwsze, wzmocnienia wspomnianych wcześniej czterech aspektów w odniesieniu do tworzenia praktyk planowania urbanistycznego, które sprzyjają włączeniu społecznemu, są mniej wymagające w zakresie zasobów i są bardziej trwałe. Można to osiągnąć za pomocą rozwiązań naturalnych, innowacyjnych technologii i dobrych praktyk produkcji, konsumpcji i utylizacji w celu promowania zdrowia, ochrony środowiska i poprawy odporności na zmiany klimatyczne i klęski żywiołowe. Jednocześnie należy zainwestować w kształcenie zawodowe ludzi w miejscu pracy, a po trzecie, w psychoedukację obywateli w promowaniu higienicznych i zdrowych zachowań. To całościowe działanie jest wymagane od jednostek i społeczności w celu uzyskania silnego zaangażowania publicznego, wsparcia politycznego, akceptacji społecznej i systemowej zmiany zachowań, która zmniejszy obciążenia dla środowiska i zdrowia publicznego.

„Inwestycje w oparte na zdrowiu planowanie miejskie i terytorialne zapewniają długoterminowe dziedzictwo zdrowia i dobrego samopoczucia rosnącej części ludzi”.

Dr Nathalie Roebbel, WHO Unit Head of Air Quality and Health

Do dalszej lektury polecamy następujące raporty:

  1. Integrating health in urban and territorial planning: sourcebook – UN-HABITAT
  2. Guidelines for Urban Hygiene Promotion – Institute of Water and Sanitation Development