Znaczenie szkolenia zawodowego (VET) w pracy.

Nie ma wątpliwości, że edukacja jest najważniejszą inwestycją, jaką możesz mieć dla siebie w środowisku osobistym i zawodowym. W rzeczywistości zwiększanie dostępu do wysokiej jakości edukacji ma kluczowe znaczenie dla walki z równouprawnieniem ekonomicznym i równością płci. Ponadto edukacja promuje wzrost gospodarczy, ponieważ zapewnia umiejętności, które zwiększają możliwości zatrudnienia i dochody, a także poprawiają ogólny stan zdrowia i długowieczność społeczeństwa.

Zwykle myślimy o edukacji w sposób bardzo liniowy, o chodzeniu do szkoły lub na uniwersytet, ale obecnie istnieje wiele okazji, aby nauczyć się nowych umiejętności, być na bieżąco z nowymi osiągnięciami i zdobyć nową wiedzę, która pomoże nam poprawić jakość życia.

Myślisz, że jesteś za stary lub nie jesteś przekonany, że tego potrzebujesz? Zobaczmy, czy po przeczytaniu tego artykułu zmienisz zdanie.


Czym jest kształcenie zawodowe?

Kształcenie zawodowe możemy podzielić na dwie grupy. Pierwszy typ kształcenia zawodowego odbywa się zwykle na poziomie szkoły średniej, zanim uczniowie rozpoczną pracę zawodową. Jakość tego typu edukacji różni się w poszczególnych krajach i zależy od krajowych systemów edukacji i gospodarki każdego kraju. Drugi typ, znany również jako ustawiczne kształcenie i kształcenie zawodowe, określa umiejętności i kompetencje ustawiczne, które obywatele nabywają po zakończeniu kształcenia i szkolenia zawodowego lub w miejscu pracy.

Kształcenie i szkolenie zawodowe jest kluczowym elementem systemów uczenia się przez całe życie, które zapewniają obywatelom wiedzę, umiejętności i kompetencje. Pozwala ludziom być dumnymi ze swojej pracy i daje im poczucie sukcesu.

Dlaczego kształcenie zawodowe jest ważne, zwłaszcza teraz?

Szkolenie w zakresie kształcenia zawodowego zapewnia uczniom umiejętności ważne dla rozwoju osobistego i jest kluczowym elementem systemów uczenia się przez całe życie. Kiedy wyposażasz się w wiedzę i kompetencje, nie tylko czujesz się upoważniony do bycia aktywnym obywatelem, ale może to zwiększyć Twoją wydajność w pracy i konkurencyjność na rynku pracy. Ustawiczne kształcenie i szkolenie zawodowe jest szczególnie ważne zarówno dla przedsiębiorstw, jak i organizacji, ponieważ może poprawić wyniki przedsiębiorstw, badania i innowacje oraz politykę pracy socjalnej. Dlatego mamy wiele europejskich sieci kształcenia zaowodwego zarządzanych przez partnerów społecznych, takich jak związki zawodowe, komitety i rady.

Kształcenie i szkolenie zawodowe jest szczególnie ważne w obecnej sytuacji pandemii Covid-19, ponieważ wpłynęła ona na wiele miejsc pracy i sektorów pracy. Unia Europejska zidentyfikowała znaczące geograficzne różnice w uczestnictwie, które wahają się od 15% do ponad 70%, przy czym różnica ta najprawdopodobniej zwiększy się z powodu kryzysu na rynku pracy. Jednocześnie jest to doskonała okazja dla firm, które stawiają czoła swoim wyzwaniom, przygotowując swoich pracowników na nową rzeczywistość z nowymi możliwościami w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.

Wszystkie organizacje muszą stawiać swoich ludzi na pierwszym miejscu i zapewniać im możliwość szkolenia zawodowego przez całą karierę, a zwłaszcza teraz, podczas kryzysu pandemicznego.

Dlaczego konsorcjum realizujące ten projekt jest ważne i co chcemy osiągnąć?

Średnio 60% pracodawców w Unii Europejskiej zatrudniających 10 lub więcej pracowników zapewniło swoim pracownikom szkolenie zawodowe w ciągu ostatnich 12 miesięcy w 2005 r. W Bułgarii, Grecji, Włoszech, na Łotwie i w Polsce uczyniło to mniej niż 40% pracodawców. Jako konsorcjum pochodzimy z krajów, które zapewniają pracownikom ograniczone możliwości kształcenia i szkolenia zawodowego i chcemy to zmienić. Zależy nam na szkoleniu zawodowym pracowników służb komunalnych, chcemy, aby dostrzegali swoją wartość i czuli się przygotowani do ochrony przed wysokim ryzykiem związanym z wykonywaną pracą. Nasz kurs będzie oparty na potrzebach i wyzwaniach, przed którymi stają, które zrozumiemy, mierząc się z nimi na etapie badań. Mamy nadzieję, że efekty tego projektu będą mogły być wykorzystane przez inne organizacje do rozwijania odpowiednich możliwości kształcenia i szkolenia zawodowego dla swoich pracowników.

Postawmy ludzi na pierwszym miejscu! Są naszym najcenniejszym zasobem.

Bibliografia:

  1. https://ec.europa.eu/education/policies/eu-policy-in-the-field-of-vocational-education-and-training-vet_en

  2. https://www.cedefop.europa.eu/files/5533_en.pdf

  3. https://www.globalcitizen.org/en/content/poverty-education-satistics-facts/

  4. https://www.rwjf.org/en/library/research/2014/04/why-education-matters-to-health.html

  5. https://www.oxfam.org/en/research/power-education-fight-inequality