Το Φόρουμ

Το φόρουμ είναι ένας χώρος όπου όλοι οι χρήστες, οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Αυτό συνοδεύεται από ορισμένους κανόνες τους οποίους θα πρέπει να ακολουθείτε και να συναινείτε.

Οι χρήστες του φόρουμ πρέπει να διασφαλίσουν ότι συμμορφώνονται με τους κανόνες του φόρουμ.

Οι συντονιστές θα αφαιρέσουν αναρτήσεις και θέματα που παραβιάζουν αυτούς τους κανόνες. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες ενδέχεται να αποκλειστούν.

 1. Να είστε ευγενικοί και με σεβασμό σε όλους τους χρήστες του φόρουμ, συμπεριλαμβανομένων των συντονιστών. Ο εκφοβισμός, η επιθετικότητα, η ενοχλητική συμπεριφορά και οι διακρίσεις δεν θα γίνουν ανεκτά. Η γλώσσα πρέπει να είναι επαγγελματική και ευγενική.
 2. Να γνωρίζετε ότι οι χρήστες του φόρουμ μας προέρχονται από διαφορετικά υπόβαθρα, με διαφορετικές κουλτούρες, γλώσσες και νομοθεσία.
 3. Συνεχίστε τις συζητήσεις για το θέμα. Οι δημοσιεύσεις πρέπει να είναι κατάλληλες για το φόρουμ και τη συζήτηση. Το φόρουμ είναι για επαγγελματική συζήτηση θεμάτων που σχετίζονται με την Υγεία και την Ασφάλεια στο χώρο εργασίας και το περιεχόμενο και τις τεχνικές πτυχές των ενοτήτων.
 4. Τα μηνύματα δεν πρέπει να περιέχουν περιεχόμενο που θα μπορούσε να θεωρηθεί δυσφημιστικό, προσβλητικό, παράνομο, άσεμνο, σκόπιμα προκλητικό ή εμπρηστικό.
 5. Η ανάρτησή σας πρέπει να είναι δικό σας περιεχόμενο. Πρέπει να είστε αληθινοί και πραγματικοί, και οι απόψεις και οι αβάσιμες δηλώσεις πρέπει να αναγνωρίζονται ως τέτοιες. Δεν πρέπει να παραπλανήσετε ή να παραθέσετε λανθασμένα ή να επιχειρήσετε να πλαστογραφείτε ή να υποδυθείτε ως άλλο άτομο κατά την ανάρτηση.
 6. Οι αναρτήσεις του χρήστη δεν μιλούν για τους δημιουργούς της πλατφόρμας. Τυχόν δηλώσεις, συμβουλές και απόψεις που δημοσιεύονται από χρήστες του φόρουμ αντιπροσωπεύουν μόνο αυτούς τους χρήστες και όχι τους δημιουργούς, ούτε την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 7. Δεν επιτρέπεται η χρήση της ιστοσελίδας-φόρουμ για την υποβολή ψευδών, παραπλανητικών, παραπλανητικών ή δόλιων προσφορών για την πώληση ή την αγορά προϊόντων.
 8. Δεν επιτρέπεται η χρήση του φόρουμ για συλλογή ή προσπάθεια συλλογής προσωπικών δεδομένων τρίτων χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεσή τους, ή για λήψη δεδομένων από οθόνες ή βάσεις δεδομένων ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα με σκοπό τη λήψη λιστών χρηστών ή άλλων δεδομένων.
 9. Δεν επιτρέπεται η αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών για εσάς ή τρίτους (π.χ. αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία από την οποία μπορεί να προκύψει η ταυτότητα ή τα στοιχεία επικοινωνίας ενός ατόμου.
 10. Οι αναρτήσεις που δημοσιεύετε είναι δικά σας πρωτότυπα κείμενα, ότι δεν παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων, δεν είναι άσεμνο, χυδαίο, προσβλητικό, κακόβουλο, μεροληπτικό, δυσφημιστικό ή παράνομο υλικό
 11. Οι συζητήσεις σχετικά με πολιτικές πεποιθήσεις ή προτιμήσεις απαγορεύονται μέσω του φόρουμ.
 12. Οποιεσδήποτε δηλώσεις, συμβουλές και απόψεις που εκφράζονται από τους συμμετέχοντες είναι αποκλειστικά δικές τους. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν δηλώσεις, συμβουλές, απόψεις ή άλλο περιεχόμενο ή υλικό που δημοσιεύεται στο φόρουμ. Υποχρεούστε να μας αποζημιώνετε από οποιεσδήποτε αξιώσεις ή αξιώσεις οποιουδήποτε είδους, γνωστές ή άγνωστες, ωστόσο που προκύπτουν από ή συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με σύγκρουση με άλλο χρήστη της Ιστοσελίδας.

Κάνοντας κλικ στο “Συμφωνώ” συμφωνείτε με τους προαναφερθέντες κανόνες.