Значението на професионалното обучение (ПОО) на работното място.

Значението на професионалното обучение (ПОО) на работното място.

Няма съмнение, че образованието е най-важната инвестиция, която можете да имате за себе си в лична и професионална среда. Всъщност увеличаването на достъпа до качествено образование е от решаващо значение

Градско почистване и обществено здраве: линк за запомняне.

Градско почистване и обществено здраве: линк за запомняне.

Тъй като светът се съвзема бързо от настоящата пандемия и придобива по-голямо съзнание за връзките между пространството, градското почистване и здравето, смятаме, че е уместно да напишем няколко думи, за