Η σημασία της κατάρτισης στην επαγγελματική εκπαίδευση (ΕΕΚ) στην εργασία.

Η σημασία της κατάρτισης στην επαγγελματική εκπαίδευση (ΕΕΚ) στην εργασία.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η εκπαίδευση είναι η πιο σημαντική επένδυση που μπορείτε να κάνετε για τον εαυτό σας προσωπικά και επαγγελματικά. Στην πραγματικότητα, η αύξηση της πρόσβασης σε ποιοτική

Αστικός καθαρισμός και δημόσια υγεία: ένας σύνδεσμος που πρέπει να θυμάστε.

Αστικός καθαρισμός και δημόσια υγεία: ένας σύνδεσμος που πρέπει να θυμάστε.

Καθώς ο κόσμος ανακάμπτει από την τρέχουσα πανδημία, και αποκτά μεγαλύτερη συνείδηση ​​των δεσμών μεταξύ του χώρου, του αστικού καθαρισμού και της υγείας, πιστεύουμε ότι είναι σκόπιμο να γράψουμε λίγα